Inici del Contingut

Objectius formatius

/aDes de la Facultat de Lletres hem potenciat les pràctiques en empreses o institucions, i les hem incorporat als plans d’estudis de totes les titulacions que impartim, ja que creiem que és un primer pas dins de la carrera professional que ajudarà directament o indirectament els estudiants a incorporar-se al món laboral.

Així, en els darrers cursos del grau l'estudiant cursarà pràctiques en empreses o institucions amb l'objectiu últim de completar la seua formació amb experiències professionals que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en la titulació.

Aquestes pràctiques, en molts casos suposaran per a l'estudiant el primer contacte amb l'àmbit laboral i, a més de dotar-lo de nous coneixements específics de la seua professió, li permetran enriquir-se d'una experiència que ampliarà el seu currículum i el dotarà d'una panoràmica general del món del treball.

Al llarg de l'estada en pràctiques, l'estudiant tindrà assignat, d'una banda, un tutor a l'empresa o institució i, de l'altra, un professor de la Facultat, que vetllarà perquè el procés d'aprenentatge es dugui a terme correctament i mantindrà contacte amb l'estudiant i amb el tutor de l'empresa o institució regularment.

L'avaluació es realitzarpa a partir de la memòria de pràctiques i dels informes dels dos tutors o tutores.

Aquí trobareu més informació sobre tot el procediment, així com una llista de les empreses o institucions en què es poden dur a terme les pràctiques externes.