Inici del Contingut

Programa ERASMUS

El programa Erasmus té com a objectiu principal enriquir la dimensió europea en matèria d'ensenyament superior. Fomenta la mobilitat d’estudiantat i de professorat dins la Unió Europea, mitjançant convenis bilaterals entre institucions universitàries.

Aquest programa de mobilitat ha viscut diverses etapes. En els seus orígens, es va posar en marxa a través dels PIC (Programes Interuniversitaris de Cooperació).   Més tard, Erasmus va formar part del Programa Sòcrates (1997/98 -2006/07).   Actualment, aquest tipus de mobilitat europea entra en una nova fase, integrant-se dins el Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme, 2007/08 – 2012/13) i donant suport a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Els objectius del programa Erasmus són els següents:

  • Permetre que els estudiants es beneficiïn educativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països europeus.
  • Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’a collida.
  • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
  • Facilitar la transparència de crèdits i el reconeixement acadèmic de les estades a l’estranger, mitjançant el sistema ECTS.

Més informació: Comissió Europea: Lifelong Learning Programme: Erasmus

Com funciona Erasmus?

Com participar-hi?

Cal presentar la sol·licitud el curs abans de marxar, durant el període en què estigui oberta la convocatòria (desembre/gener).

Places:

L'estudiantat interessat a participar en aquest tipus de mobilitat europea podeu sol·licitar una de les places ofertes dins la vostra àrea d'estudi, que es publiquen amb la convocatòria. No és possible sol·licitar plaça per a una universitat que no aparegui en la llista d'ofertes, ni sol·licitar una àrea d'estudi diferent de les ofertes.

Durada de l'estada:

El període d'estada d'un estudiant Erasmus en una altra universitat europea varia en funció de cada plaça i de cada conveni. El període d'estudis mínim és de 3 mesos i el màxim és de 12 mesos, dins un mateix curs acadèmic. Cada plaça té fixat un nombre determinat de mesos.

Selecció:

Després de la presentació de sol·licituds, es fa la selecció dels candidats a la UdL i s'adjudiquen les places.

Després de la selecció:

S'inicien els contactes amb la universitat de destinació. Si finalment l'estudiant és acceptat, l'estudiant gaudirà de la condició Erasmus. Es matricularà a la UdL i cursarà part dels seus estudis a la universitat de destinació, sense haver de pagar una nova matrícula allà.

L'estudiant s'ha de fer càrrec de l'organització del viatge i dels aspectes pràctics relacionats amb la seva estada.

Informació sobre el sistema de reconeixement de crèdits.

Informació sobre ajuts econòmics.

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html