Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Filologia Hispànica    

Díptic informatiu

 

NOU: Doble Grau en Filologia Hispànica + Llengües aplicades i Traducció. Clic aqui

Assignatures de Filologia Hispànica reconegudes a Llengües aplicades i Traducció. Clic aqui

 

Presentació:


        Els estudis de Filologia Hispànica garanteixen la preparació d'especialistes que aportaran a la societat un coneixement sòlid de la llengua espanyola i de les seues literatures, tant les corresponents a Espanya com les que, sobretot a Amèrica, han convertit la cultura en llengua espanyola en una de les més riques en tot el món, tant en termes quantitatius com qualitatius. Aquesta preparació permetrà un coneixement d’una àmplia gamma de tradicions, antigues i presents, de les seues eines d’estudi i anàlisi, i —tant o més important— una consciència crítica que permetrà als estudiants reconèixer la llengua, la literatura i la cultura hispàniques de forma dinàmica i relacionar els documents del passat amb els del present.


      El Grau de Filologia Hispànica està acreditat com a titulació universitària a la major part de països europeus. El mateix pot dir-se de l’àmbit hispanoamericà, per raons naturals, però també del nord-americà, al voltant del qual els informes anuals de la Modern Language Association confirmen l’extraordinari creixement dels programes universitaris d’aquesta especialitat, que igualment pot observar-se en les associacions acadèmiques internacionals.

A més, el Grau en Filologia Hispànica de la UdL ofereix dues mencions que es poden cursar dins la titulació de manera opcional:

 • Menció en Llengua i cultura franceses (nivell B2)
 • Menció en Filologia clàssica (llatí i grec)

Per a obtenir-ne una només has d'escollir, entre les assignatures optatives del Grau, un total de 30 ECTS en la llengua o llengües le la menció que desitgis.

 

Interès professional


        Els estudis de Filologia Hispànica ofereixen als estudiants una gamma creixent d’opcions professionals, ja que juntament amb les possibilitat de dedicació a la docència en els seus nivells més diversos, durant les últimes decades s’ha obert un ampli ventall de sortides professionals, tant a Espanya com a l’estranger, entre les quals podem destacar la mediació lingüística, les llengües aplicades a les tecnologies de la informació o les indústries culturals. Com molt bé subratllen els informes de l'Instituto Cervantes, el pes de l’espanyol i de la seva cultura en el món és molt important, i el nostre sistema universitari ha d’estar al capdavant en la formació de la creixent demanda d’especialistes en un món globalitzat.


       Els futurs titulats estaran preparats per desenvolupar tasques professionals en:

 • Ensenyament de la llengua espanyola i de les literatures en llengua espanyola (a nadius i a estrangers).
 •  Recerca (màsters i doctorat).
 •  Edició i correcció de textos.
 •  Crítica literària i cultural.
 •  Documentació.
 •  Assessorament lingüístic i cultural en institucions públiques i empreses privades.
 •  Mitjans de comunicació (premsa escrita i audiovisual).
 •  Ús professional de les tecnologies de la informació (en la seva vessant lingüística i literària).
 •  Traducció i mediació.
 •  Altres com: administracions públiques, gestió i divulgació cultural, arxius i biblioteques.

      A més, si decideixes cursar una de les mencions que t'oferim, el teu camp professional serà més polivalent i en conseqüència, les teves opcions laborals más àmplies.