Inici del Contingut

Pla d'acció tutorial

El Programa NÈSTOR: orientació i tutoria universitària  depèn del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.

El seu objectiu és donar suport a l’estudiant/a en el seu procés de formació integral a través de l’orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Els elements bàsics que formen el Programa Nèstor són:

  • Jornades d’Acollida: els/les alumnes de nou ingrés als graus de la UdL tenen, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix en presentar als estudiants la pròpia estrucatura de la Universitat, els centres, els plans d’estudi, així com els principals recursos que es posen al seu abast. També introduir-los en algunes de les competències transversals més generals i bàsiques com  pot ser l’accés i ús de les eines per treballar al campus virtual o l’accés al fons bibliogràfics, el treball en equip o les tècniques d’estudi.
  • Tutories individuals i/o grupals: Amb l’objectiu de posar a disposició de cada estudiant la figura referent d’un professor per tal què pugui aconseguir informació, orientació i assessorament durant tota la seva estada a la UdL.
  • Tallers: cada centre organitza tallers per tal de facilitar a l’estudiantat els instruments bàsics que li puguin servir per desenvolupar les competències transversals genèriques al llarg de la seva estada universitària així com aquelles altres que tenen un desenvolupament específic en el posterior exercici de la seva professió.

Podeu trobar més informació aPrograma NESTOR d'orientació i tutoria universitària (més informació) PDF