Inici del Contingut

Per què estudiar?

Sortides professionals
1.    Ensenyament de la llengua espanyola
2.    Ensenyament de les literatures en llengua espanyola
3.    Arxius i biblioteques
4.    Documentació
5.    Edició i correcció de textos
6.    Col•laboració en mitjans de comunicació
7.    Crítica literària i cultural
8.    Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades
9.    Assessorament lingüístic en institucions públiques i empreses privades
10.    Administracions públiques
11.    Ús professional de les tecnologies de la informació (en la seua vessant lingüística i literària)
12.    Gestió i divulgació cultural